Blog

Polazak u vrtić

Polazak deteta u vrtić je stresna situacija, kako za dete, tako i za roditelje. Na promenu sredine, deca reaguju […]